Nesudėtingi statiniai

Nesudėtingų statinių kategorijos

Duomenų šaltinio adresas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1

5/10/20241 min skaitymo

Mano straipsnio turinys